Konsulting

Firma która chce realizować dedykowany projekt informatyczny lub będzie wdrażać rozbudowaną platformę informatyczną staje przed ogromną ilością problemów. Począwszy od właściwego opracowania zakresu realizowanego projektu, doboru rozwiązań i technologii, a skończywszy na wyborze właściwej firmy która zrealizuje projekt. Wszystkie podejmowane decyzje na tym etapie realizacji projektu zaważą na jego ostatecznym kształcie. Aby realizowany projekt IT mógł zakończyć się sukcesem konieczne jest właściwe zdefiniowanie problemów i sposobów w jaki chcemy je rozwiązać.

Bardzo często obserwujemy jak realizowane projekty nie skupiają się na najważniejszych problemach, a przygotowywane rozwiązania oderwane są od realnych potrzeb końcowych użytkowników. Aby pomóc Państwu w realizacji projektu nasi eksperci wykorzystują metodyki ‘Customer Development’ i ‘Lean Software Development’ pozwalające bardzo precyzyjnie dopasować zakres projektu do faktycznych wymagań (tzw. Plan A) oraz skutecznie realizować projekt dzięki ciągłemu weryfikowaniu założeń.

Nasi specjaliści są w stanie Państwu pomóc w:

  • przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji projektu,
  • wyborze najlepszego wykonawcy/dostawcy systemu informatycznego,
  • nadzorze nad realizowanym wdrożeniem systemu,
  • audycie już istniejących czy też wdrażanych rozwiązań.

Szkolenia

Lubimy dzielić się zdobytą wiedzą i chętnie opowiemy o Lean Startup i naszych doświadczeniach z tą metodyką. Do tej pory mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenia w ramach współpracy ze StartUp School i funduszami seed'owymi.