Jak przygotować się do realizacji projektu informatycznego?

Kluczową kwestią w przypadku realizacji projektów IT jest zachowanie odpowiedniej kolejności w jego realizacji. Poniżej nasza propozycja jak taki proces mógłby wyglądać:

 1. Określenie wstępnego celu projektu i jego zakresu
 2. Zebranie zespołu ludzi z odpowiednimi kompetencjami i wiedzą
 3. Weryfikacja założeń projektu i ich konsultacja z przedstawicielami jego użytkowników
 4. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektu do wyceny
 5. Selekcja firm posiadających właściwe kompetencje do realizacji projektu
 6. Rozesłanie zapytań ofertowych i opublikowanie zapytania w dostępnych miejscach
 7. Przegląd otrzymanych ofert i wybranie kilku firm z którymi będą prowadzone dalsze rozmowy
 8. Wybranie firmy realizującej projekt i podpisanie poprawnej umowy
 9. Realizacja projektu z bieżącym nadzorem nad jego realizacją i weryfikacją jego założeń w trakcie powstawania
 10. Gruntowne testy aplikacji przeprowadzone przez wykwalifikowan zespół (testy bezpieczeństwa, wydajnościowe i jakościowe)
 11. Testowe wdrożenie projektu dla wąskiej grupy użytkowników
 12. Naniesienie ewentualnych poprawek i korekt w systemie
 13. Pełne wdrożenie systemu
 14. Utrzymanie systemu i dalszy jego rozwój zgodnie z potrzebami użytkowników i realiami

Oczywistość?

Wydawać by się mogło, że wszystkie te punkty są bardzo oczywiste. Jednak w praktyce bardzo często spotyka się projekty, które w ogóle nie są przygotowane do realizacji, albo takie które są realizowane mimo, iż w żaden sposób nie zweryfikowano ich założeń z faktami.

Najczęstsze błędy

 • Powierzanie realizacji projektów osobom które nie posiadają właściwych kompetencji. Czy wice-prezes jest właściwą osobą do prowadzenia projektu IT? Czy może powinien pełnić funkcję nadzorującą, a prowadzenie projektu powinno być powierzone doświadczonemu kierownikowi projektów?
 • Brak prawidłowej specyfikacji systemu - nie da się zrealizować projektu w oparciu o 3 zdania specyfikacji, tak samo nie da się takiego projektu wycenić.. Co z tego, że otrzymamy 10 ofert na realizację systemu jak każda będzie dotyczyła czegoś innego (każda firma otrzymująca zapytanie stworzy sobie w głowie inny obraz systemu).
 • Oderwanie projektu od faktycznych realiów - w efekcie powstaje produkt, który nie spełnia oczekiwań użytkowników i zamiast wspierać procesy to je utrudnia
 • Nieprawidłowe przetestowanie aplikacji przed wdrożeniem - liczne błędy powodujące niechęć użytkowników do systemu utrudnijąc dalsze wdrożenia

Nasza pomoc

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy jak przygotowywać i prowadzić projekty IT. Możemy Państwu pomóc poprzez:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb i stworzeniu odpowiedniej specyfikacji systemu
 • uczestnictwo w procesie wyboru firmy realizującej projekt
 • nadzór nad realizowanym projektem

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług konsultingu